November , 2019

U M T W R F S
 
  
   
    
     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

Event & Art

TERUKUNI SHRINE ROKUGATSUDO 2019<br />(照国神社六月灯)

TERUKUNI SHRINE ROKUGATSUDO...

start : Jul. 15, 2019〜Jul. 16, 2019

The Tram Night: Farewell to “Heisei” And Welcome” Reiwa”

The Tram Night: Farewell to...

start : Apr. 30, 2019

The Job Fair in Kagoshima f...

start : Mar. 25, 2019

Food & Drink