Sights

Sakurajima Umizuri Koen (Sakurajima Sea Fishing Park / 桜島海づり公園)

Sakurajima Umizuri Koen (Sakurajima S...

This park is located next to Sakurajima port...

Chiran Samurai Houses

Chiran Samurai Houses

Samurai houses and gardens which were built ...

Tousenkyo

Tousenkyo

Tousenkyo is Some noodle restaurant. Somen n...

Hirakawa Zoo

Hirakawa Zoo

Over 200 kinds animals including koalas, Pol...

Kagoshima City Museum of Art

Kagoshima City Museum of Art

Art works of Kagoshima's famous Japanese pai...

Makurazaki, Bounotsu & Kasasa

Makurazaki, Bounotsu & Kasasa

Kagoshima is surrounded by beautiful sea. Ma...

December , 2018

U M T W R F S
 
  
   
    
     
      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
       
        
         
          
           

Event & Art

FLOWER FESTA in KAGOSHIMA 2018

start : Feb. 03, 2018〜Feb. 04, 2018

KAWANABE FUTSUKA MARKET 201...

start : Feb. 03, 2018〜Feb. 04, 2018

SATSUMA DOLLS’ FESTIVAL 2018<br />(SATSUMA-no HINA-MATSURI / <br />薩摩のひなまつり)

SATSUMA DOLLS’ FESTIVAL 201...

start : Feb. 03, 2018〜Apr. 26, 2018

Food & Drink